1 de noviembre de 2012

Per fi! / ¡Por fin!

Podem dir que el nostre esforç ha donat resultat, per fi!

Si sou de la segona, quarta o cinquena resolució és molt probable que al vostre compte corrent ja tingueu ingressada la vostra beca.
Si sou de la tercera, s'ha de tenir paciència, no sabem encara ni data de pagament ni res. Ens han dit que en el pròxim paquet de pagaments la 3003 hi és inclosa, però no sabem la data d'aquest pagament.

Moltíssimes felicitats a tots els que heu cobrat. La lluita ha valgut la pena.
Però encara hem de lluitar per tots els alumnes de la 3003, que la mereixen igual que tothom.

P.S.: Heu de saber que aquest blog no morirà una vegada tots tinguem la nostra beca definitivament. Hem decidit que el deixarem en espera per a l'any que ve, per a tots els alumnes que aquest any han demanat la seva beca, ja que és possible que aquesta situació torni a passar.
_________________________________________________________

Podemos decir que nuestro esfuerzo ha dado resultado, ¡por fin!

Si sois de la segunda, cuarta o quinta resolución es muy probable que en vuestra cuenta corriente ya tengáis ingresada vuestra beca.
Si sois de la tercera, hay que tener paciencia, no sabemos aún la fecha de pago ni nada. Nos han dicho que en el próximo paquete de pagos la 3003 está incluida, pero no sabemos la fecha de este pago.

Muchísimas felicidades a todos los que habéis cobrado. La lucha ha valido la pena.
Pero aún tenemos que luchar por todos los alumnos de la 3003, que la merecen igual que todos.

P.S.: Tenéis que saber que este blog no morirá una vez todos tengamos nuestra beca definitivamente. Hemos decidido que lo dejaremos en espera para el año que viene, para todos los alumnos que este año han pedido su beca, ya que es posible que esta situación vuelva a ocurrir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario