Què reclamem? - ¿Qué reclamamos?

Hem decidit organitzar-nos per tal de fer conèixer la nostra situació, la qual és la següent.

Durant el curs acadèmic 2011/2012 vam sol·licitar la beca que el Ministeri d'Educació facilita any rere any als alumnes que realment ho necessiten.
Així doncs, tots els alumnes als que la beca ens ha estat concedida portem esperant l'ingrés de la mateixa des de fa quatre mesos com a mínim.

Al web del Ministeri d'Educació ens apareix com abonada des de juny més o menys, mentre que als nostres comptes corrents no hi ha arribat un sol euro.

Podeu trobar documents gràfics que avalen tot això que expliquem a la pestanya "Les proves" d'aquest mateix bloc.

No som pocs els que hem estat trucant diariament als telèfons d'informació que ens són facilitats i sempre obtenim les mateixes respostes. Alguns ens diuen que "la setmana que ve cobrareu", d'altres diuen que no saben res i mentre tot això té lloc, aquest any hem hagut de pagar la matrícula, que no és precisament barata, de la nostra butxaca.

               __________________________________________________________________

Hemos decidido organizarnos para dar a conocer nuestra situación, que es la siguiente:

Durante el curso académico 2011/2012 solicitamos la beca que el Ministerio de Educación facilita año tras año a los alumnos que realmente lo necesitan.
Así pues, todos los alumnos a los que la beca nos ha sido concedida llevamos esperando el ingreso de la misma des de hace cuatro meses como mínimo.

En la web del Ministerio de Educación nos aparece como abonada desde de junio más o menos, mientras que en nuestras cuentas corrientes no ha llegado ni un sólo euro.

Podéis encontrar documentos gráficos que avalan todo esto que contamos en la pestaña "Las pruebas" de este mismo blog.

No somos pocos los que hemos estado llamando diariamente a los teléfonos de información que se nos facilitan y siempre obtenemos las mismas respuestas. Algunos nos dicen que "la semana que viene cobraréis", otros dicen que no saben nada y mientras todo esto sucede, este año hemos tenido que pagar la matrícula, que no es precisamente barata, de nuestro bolsillo.